Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Αυτοδιοίκηση, Διοίκηση 2008: ένας ακόμη χαμένος χρόνος για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
2008: ένας ακόμη χαμένος χρόνος για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Από την ομιλία του Γιώργου Αγοραστάκη στο 13ο Συνέδριο της ΕΝΑΕ στη Θεσσαλονίκη στις 19-2-2009

ΕΝΑΕ 13ο Συνέδριο

…Ο Νομάρχης Θες/κης Παναγιώτης Ψωμιάδης προσφώνησε τους συνέδρους της ΕΝΑΕ ως «τραγωδούς» και παρομοίασε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με την «τραγωδία». Χρησιμοποίησε λάθος λέξεις κατά τη γνώμη μας. Έπρεπε να πει για «κωμωδούς» και «κωμωδία» καθ’ ότι όπως φαίνεται τα πράματα δεν είναι σοβαρά ή ορισμένοι εδώ δεν έχουν πάρει το ρόλο τους στα σοβαρά. Έτσι επιτρέπουν στην κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να μας κοροϊδεύει συστηματικά, όπως έγινε και εδώ στο συνέδριο της Θες/κης. Φαίνεται ότι έχει δεμένο το γάιδαρο της αφού βλέπει ότι οι άνθρωποί της στις Νομαρχίες κρατάνε  καλά το θυμιατήρι και δεν πιέζεται καθόλου.

Το αν θα μας υπολογίζουνε και θα μας παίρνουνε στα σοβαρά εξαρτάται από μας τους ίδιους. Θα μας υπολογίζουνε μόνον όταν βλέπουνε ότι αυτά που αποφασίζομε τα εννοούμε και τα διεκδικούμε πραγματικά. Στην πράξη το κύριο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης λέγεται «κομματισμός» ή καλύτερα «δικομματισμός», ο οποίος υπαγορεύει ως αφετηρία και κύρια αποστολή των αιρετών όχι την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα των πολιτών και των περιοχών τους και την αγωνιστική στάση απέναντι στην κεντρική εξουσία, αλλά για την προώθηση ή συγκάλυψη των κομματικών τους επιλογών. Αντί να εκπροσωπούν τους πολίτες και τις περιοχές τους και να διεκδικούν λύσεις από την κυβέρνηση και την κεντρική εξουσία δουλεύουν ανάποδα ως εκπρόσωποι της κυβέρνησης και μεταφέρουν την πολιτική της στις περιοχές και τους πολίτες τους.

Στο 12ο Συνέδριο της ΕΝΑΕ στη Δράμα ψηφίστηκε σχεδόν απ’ όλους ένα πλαίσιο θεσμικών και οικονομικών στόχων και αιτημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν με υπομνήματα από το Δ.Σ. στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας και Εσωτερικών. Ένα χρόνο μετά αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση που τα παρέλαβε δεν τους έδωσε απολύτως καμιά σημασία. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Όλα τα κατά καιρούς υπεσχημένα έχουν μείνει στάσιμα και μετέωρα (πλην κάποιων που είναι δευτερεύοντα). Τα προβλήματα λοιπόν χρονίζουν και οξύνονται. Και δεν φτάνει μόνον αυτό στο ίδιο διάστημα είχαμε και άλλες απώλειες αρμοδιοτήτων. Ο απολογισμός μας είναι θετικός για το τι χάσαμε. Η όλη δραστηριότητα της Ένωσης καταναλώνεται για να γυρίζει γύρω από τον εαυτό της.

Η κατάσταση αυτή μας υποχρεώνει να αλλάξομε προσανατολισμό, να αναθεωρήσομε την τακτική μας απέναντι στην Κυβερνητική πολιτική και να υιοθετήσουμε τον αγωνιστικό δρόμο στις διεκδικήσεις μας. Στο φετινό συνέδριο πρέπει να καταλήξουμε σ’ ένα δεσμευτικό και κλιμακούμενο πρόγραμμα αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θα φτάνουν στο επαναλαμβανόμενο κλείσιμο των Νομαρχιών σε συνδυασμό με πανελλαδικές συγκεντρώσεις, για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Η κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί στην ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας πάνω σ’ ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα και όχι αόριστα στο μέλλον…

 

Ένας αρνητικός απολογισμός για το τι κερδίσαμε

 

       Μετά το Συνέδριο της ΕΝΑΕ το Δεκέμβρη του 2007 στη Δράμα, το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ αποφάσισε να συναντηθεί τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ, με τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και τέλος τον Πρωθυπουργό για να θέσει υπόψη τους τις κύριες θέσεις-αιτήματα της ΕΝΑΕ από την απόφαση του συνεδρίου της Δράμας το Δεκέμβρη του 2007, και να ζητήσει (ανάλογα) υποστήριξη και λύσεις.

       Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Προκόπη Παυλόπουλο στις 24/1/2008, με τον με τον Υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Αλογοσκούφη την 1/2/2008.      

 

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, Προκόπη Παυλόπουλο τέθηκαν υπόψη του (με υπόμνημα) τα εξής:

·          Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Υιοθέτηση και άμεση εισαγωγή προς ψήφιση στη Βουλή του καταστατικού χάρτη της ΕΝΑΕ.

·          Διοικητική Μεταρρύθμιση: Θεσμοθέτηση ευρύτερων και ισχυρότερων περιφερειακών αυτοδιοικητικών μονάδων με ευρύτατο πεδίο νομοθετικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης της χώρας μας, με κεντρικό κράτος επιτελικό και αποτελεσματικό και μετά από μεταξύ μας ισότιμο διάλογο σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα.

·          Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των εσόδων της Ν.Α. με αύξηση του ποσοστού των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ επί θεσμοθετημένων φόρων και τελών, επαναφορά αφαιρεθέντων πόρων, απόδοση στις Ν.Α. του συνόλου του προστίμων που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους, θέσπιση νέων πόρων και Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

·          ΕΣΠΑ 2007-2013: Ενεργητικότερη συμμετοχή των Ν.Α. στα όργανα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 με παράλληλη ενδυνάμωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους, επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους, απόκτηση σύγχρονου τεχνικού και διοικητικού εξοπλισμού και αναδιοργάνωσή τους.

·          Πολιτική προστασία: Άμεση θέσπιση νομικού πλαισίου εφαρμογής της Πολιτικής Προστασίας, ικανή χρηματοδότηση των Ν.Α. και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, με παράλληλο ολοκληρωμένο ανασχεδιασμό του οργανωτικού πλαισίου.

·          Προσωπικό Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Γενναία ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού των Ν.Α. με πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και θέσπιση κινήτρων για προσέλκυση προσωπικού υψηλών δυνατοτήτων και ειδίκευσης. Περιορισμός διαρροής και αποψίλωσης του ελλιπούς υφισταμένου προσωπικού των Ν.Α. μέσω νομότυπων αλλά καταχρηστικά ασκούμενων διαδικασιών αποσπάσεων από κρατικά όργανα και δημόσιους φορείς.

·          Συντήρηση οδικών δικτύων από τη Ν.Α.: Επιτακτική και άμεση επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χωρίς τη συνταγματικά επιβαλλόμενη μεταφορά των αντιστοίχων πόρων και με δεδομένα τα ζητήματα στελέχωσης, έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού και αποτελεσματικών οργανωτικών σχημάτων των υπηρεσιών τους.»

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλόπουλος δεσμεύτηκε (!) ότι,

·          ο Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

·          η Διοικητική Μεταρρύθμιση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει αποφασιστεί πρώτα να δοθούν οι πόροι που απαιτούνται.

·          Για το προσωπικό των Ν.Α. συμφώνησε για την πλήρωση 2.500 κενών θέσεων, θέμα το οποίο θα συζητηθεί και με το Υπουργείο Οικονομίας.

·          Για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου των Ν.Α. αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα της ΕΝΑΕ, δηλαδή της έλλειψης των αντιστοίχων πόρων, και δεσμεύτηκε, με χρονικό ορίζοντα τα μέσα Φεβρουαρίου, να δρομολογηθούν λύσεις.

·          Με το θέμα της πολιτικής προστασίας, θα δοθεί ικανή χρηματοδότηση στις Ν.Α. για να παρέμβουν προληπτικά στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.

 

       Στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Γιώργο Αλογοσκούφη την 1/2/2008 τέθηκαν υπόψη του (με υπόμνημα) τα εξής οικονομικά θέματα όπως είχαν αποφασιστεί από το συνέδριο της Δράμας:

       «…Προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική αναβάθμιση των οικονομικών δυνατοτήτων των Ν.Α. προτείνουμε :

·          Αύξηση των εσόδων των Ν.Α., ως ποσοστού των εσόδων από τον ΦΠΑ, από 2% σε 4% για το 2008.

·          Αύξηση του ποσοστού εσόδων των Ν.Α. επί των τελών κυκλοφορίας οχημάτων, από 10% σε 30%, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, χωρίς τη συνταγματικά επιβαλλόμενη μεταφορά των αντιστοίχων πόρων.

·          Καθορισμό νέου Κ.Α.Π. με το όνομα: «Πόρος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας», οριζόμενο στο 30% του φόρου καπνού, για την ενίσχυση της νομαρχιακής κοινωνικής μέριμνας σε δράσεις προστασίας ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων και χρηματοδότησης φορέων με ανάλογες δραστηριότητες.

·          Εξ ολοκλήρου (100%) απόδοση στις Ν.Α., όλων των προστίμων, που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες τους, με ενδεικτικούς σκοπούς την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και προστασίας καταναλωτή, επιβράβευση επιχειρήσεων που διακρίνονται για το σεβασμό τους προς το καταναλωτικό κοινό και την εφαρμογή παραγωγικών μηχανισμών ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης.

·          Κατάργηση της παρακράτησης 10% στις ΔΟΥ και την online σύνδεση του TAXIS με τις Δ/νσεις Οικονομικών, για οικονομικά θέματα που αφορούν τις Ν.Α.

·          Καθορισμό «Πόρου Ποιότητας Ζωής» σε  ποσοστό 1,5 % από την ισχύουσα φορολογία εισοδήματος, για δράσεις που θα σχετίζονται αποκλειστικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

·          Επαναφορά των πόρων :

(α) Του 10% του τέλους μεταβίβασης ακινήτων.

(β) Του 4,5% επί των τελών ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης και δημοσίας χρήσης που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στη Ελλάδα.

(γ) Του συνόλου των αποδιδόμενων στο Δημόσιο τελών διενέργειας Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων.

      

Επίσης προτείνουμε:

       1. Σύσταση στην ΕΝΑΕ, Επιτροπής Εκτίμησης και Κατανομής Πόρων  (στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών) με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, που θα μελετά  την επάρκεια των πόρων σε σχέση με το κόστος άσκησης κάθε αρμοδιότητας και θα υποβάλλει στο Δ.Σ. της ΕΝΑΕ τεκμηριωμένη έκθεση.

       2. Αποδέσμευση από τους ΚΑΠ, ώστε να αποτελέσουν στο σύνολό τους μεταβιβαστικές πληρωμές, των δαπανών μεταφοράς μαθητών,  καθώς και των εξόδων στέγασης σχολείων και υπηρεσιών εκπαίδευσης και των λειτουργικών αναγκών των τελευταίων.

       3. Θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τίτλο ΕΝΝΕΑ (Ένταξη Νέων Νομαρχιακών Έργων Αυτοδιοίκησης). Τα έργα αυτού του προγράμματος πρέπει να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2008 – 2012, κατά το πρότυπο του προγράμματος ΕΠΤΑ και του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

       4. Καθορισμό ευέλικτων και αποτελεσματικών διαδικασιών δημοσιονομικού ελέγχου, χωρίς γραφειοκρατικές και ευθυνοφοβικές αγκυλώσεις. Με σκοπό την ουσιαστική ενίσχυση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοτέλειας του θεσμού, τόσο σε θέματα εποπτείας, που σήμερα ασκείται από τους Γ.Γ. Περιφερειών, όσο και σε θέματα οικονομικού ελέγχου, προτείνουμε να συσταθεί «Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας Πράξεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» και μέχρι τη θεσμοθέτησή του να οριοθετηθεί η σωστή λειτουργία των Υ.Δ.Ε. .

       5. ΕΣΠΑ 2007-2013

       Στο νέο Νόμο 3614/2007 για τη «Διαχείριση,  έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», αν και επιχειρείται μερικώς  η απλοποίηση των διαδικασιών και η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων, δυστυχώς, έχει συμπεριληφθεί μέρος μόνον των προτάσεων και ιδεών που οι Nομαρχίες, μέσω της  ΕΝΑΕ έχουν καταθέσει και δεν κινείται στις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από το 10 και 11ο τακτικό Συνέδριο της ΕΝΑΕ.

       Αποτέλεσμα αυτού είναι:  α) η ενίσχυση του  β’  βαθμού αυτοδιοίκησης να υπολείπεται σημαντικά της επιθυμητής και β) να παρατηρείται ένας καθετοποιημένος συγκεντρωτισμός και έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού όσον αφορά στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων ακόμη και για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της κάθε περιοχής.

       Γι’ αυτό επισημαίνουμε εκ νέου :

       (α) Το έλλειμμα εκπροσώπησης  της ΕΝΑΕ και των Νομαρχιών στα διάφορα όργανα (ΑΟΠ ΑΕ, Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων κλπ),

       (β) Την εκ των πραγμάτων ακύρωση  του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θέτει ουσιαστικά  προβλήματα στην εφαρμογή των διατάξεων περί «Δημοκρατικού Προγραμματισμού»

       και Διεκδικούμε:

       (α) Την ενεργητικότερη συμμετοχή των Νομαρχιών στα όργανα παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007- 2013.

       (β) Την ενδυνάμωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών των Ν.Α. με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης, τη συνολική αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρηστής διοίκησης των διαθέσιμων πόρων, προχωρώντας στην άμεση σύσταση Ομάδων Έργου, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον προσφάτως ψηφισθέντα Νόμο.»

      

Επίσης στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΟΙΟ, κ. Σιδηρόπουλο δόθηκε η παρακάτω εξειδίκευση για τα άμεσα οικονομικά αιτήματα των Ν.Α.

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΕΩΣ 31.12.07 >90.516.960 € & ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2008 >170.617.859 €

2. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008 >37.250.466 €

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ >15.156.746 € & ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ >21.661.966 €

4. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ Ν.Α. ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3481/06 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ  >122.225.000 €

 

Σ’ όλα τα παραπάνω η ανταπόκριση της κυβέρνησης ήτα μηδενική δεν έγινε τίποτα το 2008. Ειδικά οι προθεσμίες που δόθηκαν στον Υπουργό Οικονομίας για ανταπόκριση, παρήλθαν άπρακτες επανειλημμένα και το Δ.Σ. αποφάσισε να αντιδράσει με κλείσιμο των Νομαρχιών στο πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη. Τελικά η πλειοψηφία του Δ.Σ. έκανε πίσω και κάλυψε την κυβέρνηση για μια ακόμα φορά.

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr