Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Ενέργεια, Μεταφορές Η ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νομό Χανίων & την Κρήτη
Η ανάπτυξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νομό Χανίων & την Κρήτη

 

Έκθεση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων 19-3-2003

 

1.    Γενικά

 

ΑΠΕΗ ανάπτυξη σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Κρήτη. Στον τομέα αυτόν τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

 

Είναι γνωστό ότι το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη οριακά ανταποκρίνεται ή υπολείπεται στην κάθε φορά ζήτηση.  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτείται η ανάπτυξη των συμβατικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος πράγμα το οποίο γίνεται με καθυστέρηση και με τα γνωστά προβλήματα.

 

Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, μπορεί να δώσει σημαντικό χέρι βοήθειας στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος του νησιού. Οι ΑΠΕ μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο ηλεκτρικό σύστημα κορμού με τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής, δεν αποτελούν όμως από μόνες τους τη λύση του ενεργειακού προβλήματος.

 

Αρκετές προτάσεις που διαμορφώθηκαν από το παρελθόν, έχουν δείξει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση της αύξησης του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη αλλά και με τη χρήση τους σε άλλες αποκεντρωμένες ενεργειακές εφαρμογές να αντικαταστήσουν μεγάλο μέρος των συμβατικών καυσίμων και ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αν και υπάρχουν στόχοι και διαμορφώνονται διάφορα σχέδια για πλήρη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ(εφοδιασμός ΑΠΕ 100%), θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να φτάσομε σ΄ αυτό το σημείο.

 

2.    Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη

 

Μετά την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομική ενίσχυση από το ΚΠΣ επενδύσεων σε σταθμούς ΑΠΕ, αναπτύσσεται έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ στην Κρήτη. Το ενδιαφέρον αφορά προς το παρόν σχεδόν αποκλειστικά τα αιολικά πάρκα, αλλά επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ( φωτοβολταϊκά, βιομάζα, ηλιοθερμικά, υβριδικά κ.λ.π.).

 

Στη συγκεκριμένη ευνοϊκή συγκυρία αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), είναι οικονομικά συμφέρουσες γι΄ αυτούς που θα τις αναλάβουν, για τη ΔΕΗ που θα διανέμει το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και για τους ΟΤΑ που έχουν να λαμβάνουν μέρος από τα έσοδα των σταθμών.

 

Μετά από δημόσιες προσκλήσεις και την υποβολή Αιτήσεων για τη χορήγηση Αδειών ηλεκτροπαραγωγής και την αξιολόγησή τους, οι αδειοδοτήσεις που δόθηκαν μέχρι σήμερα από τη ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  σε  έργα ΑΠΕ στην Κρήτη είναι:

 

 

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΜΙΚΡΑ

ΥΔΡ/ΚΑ

ΒΙΟΜΑΖΑ

Φ/Β

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΣΧΥΣ (MW)

126,7

0,65

5,42

0,89

133,66

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ

23

1

1

8

33

 

Τελευταία εγκρίθηκαν επίσης για την Kρήτη, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ,  συνολικά 18 επενδύσεις ύψους 15 δισ. δραχμών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  

Τα εγκατεστημένα σήμερα αιολικά πάρκα στην Κρήτη είναι τα εξής:

 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW)

1

ΔΕΗ

Ι.Μ. Τομπλού Σητείας Λασιθίου

17 Χ 0,3

5,10

2

ΔΕΗ

Ι.Μ. Τομπλού Σητείας Λασιθίου

3 Χ 0,5

1,50

3

ΔΕΗ

Ξηρολίμνη Παλαιόκαστρου Λασιθίου

17 Χ 0,6

10,20

4

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ

Μόδι Σητείας Λασιθίου

17 Χ 0,6

10,20

5

AEOLOS A.E.

Χανδράς Λεύκης Λασιθίου

18 Χ 0,55

9,90

6

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ Α.Ε.

Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου

20 Χ 0,5

10,00

7

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ Α.Ε.

Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου

20 Χ 0,5

10,00

8

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ Α.Ε.

Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου

10 Χ 0,5

5,00

9

Ο.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε

Καμινάκια - Χορδάκι Λασιθίου

1 Χ 0,5

0,50

10

IWECO A.E.

Μεγάλη Βρύση Ηρακλείου

9 Χ 0,55

4,95

11

ENERGON - ΟΑΣ

Μαρωνιά Σητείας Λασιθίου

5 Χ 0,5

2,50

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

69,85

 

Προ ημερών η  Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, δημοσίευσε νέα προκήρυξη με την οποία καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν Αιτήσεις για Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά. Η προθεσµία υποβολής λήγει στις 5 Μαΐου 2003. Για την Κρήτη προβλέπεται διαθέσιμο περιθώριο νέας ισχύος 40 MW.

 

3.   Υβριδικοί σταθμοί -  αντλησιοταμιευτήρες

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι δεν δίδουν εγγυημένη ισχύ ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε για λόγους ασφαλείας του δικτύου έχει οριστεί τεχνικά για τα Μη διασυνδεδεμένα Νησιά ό,τι η συνεισφορά τους στην συνολική παραγωγή ενέργειας δε μπορεί να ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο. Μέχρι πρόσφατα για την Κρήτη ήταν το 30%. Το υπόλοιπο (70%) της ενέργειας πρέπει να παράγεται από σταθμούς με εγγυημένη ισχύ, όπως είναι οι υπάρχοντες θερμικοί. Η άρση αυτού του περιορισμού είναι μεσοπρόθεσμα δυνατή με την ένταξη στο σύστημα ταμιευτήρων νερού αναστρέψιμης λειτουργίας.

 

Ο Αντλησιοταμιευτήρας είναι ένα απλό σύστημα που αποτελείται από δύο δεξαμενές με υψομετρική διαφορά, αντλίες και ένα στρόβιλο. Όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό το πλεόνασμα, χρησιμοποιείται για την άντληση νερού από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη δεξαμενή, αποθηκεύοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια που πλεονάζει σε μορφή δυναμικής ενέργειας. Σε περιπτώσεις ελλείμματος ενέργειας ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, μετατρέποντας τη δυναμική ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω των υδροστροβίλων. Εκτός από τη χρησιμότητα του συστήματος αυτού ως αποθήκη ενέργειας η επίδρασή του στην λειτουργία του συστήματος παραγωγής που εντάσσεται είναι ευεργετική καθ' όσον βελτιώνει δραστικά την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος.

 

Αυτά τα υβριδικά έργα παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα που αφορούν αφενός στη δυνατότητα µεγαλύτερης αξιοποίησης των ΑΠΕ σε δίκτυα µε περιορισµό απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ (όπως τα µη διασυνδεδεµένα νησιά) και αφετέρου στη διαµόρφωση και εξοµάλυνση της καµπύλης φορτίου όπως και τα κλασσικά αντλητικά συστήµατα. Τέτοια συστήματα είναι απολύτως αναγκαία για το δίκτυο Κρήτης.

 

Στην πράξη όμως έχουν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Η ΡΑΕ πρόσφατα ανέλαβε την πρωτοβουλία και έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου για τους Υβριδικούς Σταθµούς Ηλεκτροπαραγωγής, ώστε

να το προωθήσει στην συνέχεια στην Βουλή.  Επίσης η ΡΑΕ με νέο κανονισμό (18-3-2003) τροποποιεί τα όρια απορρόφησης (ή όριο διείσδυσης) μονάδων ΑΠΕ -ελεγχόμενης και μη παραγωγής- όπως και τις διαδικασίες που αυτά ορίζονται.

 

4.    Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στο Νομό Χανίων

  

Για το νομό Χανίων έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κατασκευή έργων ηλεκτροπαραγωγής, έχουν τη θετική γνώμη της ΡΑΕ και έχουν κινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης  τους οι παρακάτω:

 

1.         Η εταιρία ΜΕΤΚΑ Αιολικά Πλατάνου ΑΕ για κατασκευή αιολικού πάρκου στον Πλάτανο του Δήμου Κισάμου, συνολικής ισχύος 3,3 MW. Για το έργο έχει δοθεί άδεια παραγωγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα με προϋπολογισμό 2.905.356 Ευρώ.

 

2.         Η εταιρία ENVIRECO - Αιολικά Πάρκα Κρήτης - Σπάθα ΑΕ, για κατασκευή αιολικού πάρκου στο Ακρωτήριο Σπάθα του Δήμου Κολυμβαρίου, συνολικής ισχύος 4,62 MW. Για το έργο έχει δοθεί άδεια παραγωγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα με προϋπολογισμό 4.196.625 Ευρώ.

 

3.         Η Κοινοπραξία UmweltKontor - Αένναος ΑΕ - Δήμος Μουσούρων για κατασκευή αιολικού πάρκου στη θέση Βατάλιο Πρασέ του Δήμου Μουσούρων, συνολικής ισχύος 4,62 MW. Η ΡΑΕ αναφέρει ότι για να εκδοθεί άδεια παραγωγής απαιτείται η μετατροπή της κοινοπραξίας σε εταιρικό σχήμα του εμπορικού δικαίου.

 

4.         Η εταιρεία Θ&Ι Κλαπάκης ΟΕ έχει εγκαταστήσει και έχει λάβει άδεια λειτουργίας για φωτοβολταϊκό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60KWp στη θέση Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά. Η άδεια αφορά σταθμό που θα αποτελείται από 923 Φ/Β γεννήτριες των 65Wp κάθε μια. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στην ΔΕΗ.

 

5.         Πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον στη ΡΑΕ, η εταιρία «ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» για την κατασκευή ενός μεγάλου Υβριδικού Σταθμού 63 MW στην Κρήτη. Το προτεινόμενο έργο συνδυάζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ισχύος 62,9 MW,  την αποθήκευση αυτής της ενέργειας με την μορφή δυναμικής ενέργειας με αντλησιοταμίευση και την επανάκτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στην συνέχεια σε επιθυμητό χρόνο. Το σύστημα θα αποτελείται από 4 αιολικά πάρκα για την παραγωγή της ενέργειας που συνδέονται με το δίκτυο υψηλής τάσης Κρήτης. Για την αποθήκευση και παραγωγή ηλ. ενέργειας (αντλησιοταμίευση) προβλέπεται η κατασκευή δύο ταμιευτήρων στο νομό Ηρακλείου.

 

Ο Νομός Χανίων παρουσιάζει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης των σταθμών ΑΠΕ (αιολικοί, ηλιοθερμικοί, φωτοβολταϊκοί, υδροηλεκτρικοί) αλλά και του συνδυασμού τους. Επίσης ο Νομός παρουσιάζει δυνατότητες για την ανάπτυξη και άλλου συστήματος αντλησιοταμίευσης.

 

Χανιά 19-3-2003

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr