Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Εκπαίδευση Για το πρόγραμμα σχολικής στέγης N. Χανίων 2007
Για το πρόγραμμα σχολικής στέγης N. Χανίων 2007

 

Τοποθέτηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων,  27.3.2007 

 

Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής Παιδείας για τον προγραμματισμό της σχολικής στέγης και καταψηφίζομε την πρόταση του κ. Νομάρχη για την κατασκευή των σχολικών κτιρίων μέσω των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τους παρακάτω λόγους: 

 

σχολική στέγη1.         Υποχρέωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων είναι να αντιμετωπίσει στο συντομότερο χρόνο το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Νομό. 

Υποχρέωση της Πολιτείας είναι να συνδράμει οικονομικά το πρόγραμμα σχολικής στέγης της Νομαρχίας με τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων. 

 

Το πρόγραμμα σχολικής στέγης της Νομαρχίας ξεκινά από το παρελθόν και τα σχολικά κτίρια που κατά προτεραιότητα περιλαμβάνει, σήμερα είναι: 

 

Τα κτίρια που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους (Γυμνάσιο, ΤΕΕ-ΣΕΚ Βρυσών, ΤΕΕ-ΣΕΚ Μουρνιών, Δημοτικό Βουβά κτλ) με υπόλοιπο φυσικό αντικείμενο 2,73 εκ. ΕΥΡΩ και τα κτίρια που πρέπει να θωρακιστούν αντισεισμικά (της οδού Κοραή).

Σημείωση:  Στην παραπάνω κατηγορία δεν υπάγονται τα σχολικά κτίρια της Νομαρχίας ενταγμένα στο ΠΕΠ (Λύκειο Σούδας, Γυμνάσιο Ν.Κυδωνίας, 17ο Δημοτικό Χανίων) συνολικού προϋπολογισμού 8,26 εκ. ΕΥΡΩ και τα οποία έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και θα κατασκευαστούν άμεσα. 

 

Τα νέα σχολικά κτίρια που εντάσσονται στο στόχο της κατάργησης της διπλής βάρδιας και της αποσυμφόρησης λειτουργούντων σχολείων.  Τα σχολικά κτίρια που λειτουργούν σε διπλή βάρδια είναι 22.  Κρίσιμο ζήτημα για την αντιμετώπιση της διπλής βάρδιας εντοπίζεται στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί (εκτός των αναφερομένων που κατασκευάζονται με χρηματοδότηση ΠΕΠ),  στη κατασκευή του 18ου και 20ου Δ.Σ., του 4ου Γυμνασίου Χανίων, του Γυμνασίου και Λυκείου Πελεκαπίνας.

 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους Δήμους οφείλουν να εξασφαλίσουν τα οικόπεδα για τα νέα σχολικά κτίρια. Η Νομαρχία Χανίων οφείλει να προετοιμάσει την κατασκευή τους με την σύνταξη των απαραίτητων μελετών, να διεκδικήσει την χρηματοδότηση του προγράμματος σχολικής στέγης από το Υπουργείο Παιδείας-ΟΣΚ και να είναι έτοιμη για υποβολή προτάσεων στο Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ).

 

 

2.         Η πρόταση του κ. Νομάρχη να εκχωρηθούν τέσσερα νέα σχολεία σε ιδιωτική Εταιρία Ειδικού Σκοπού Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) πρέπει να απορριφθεί ως αντίθετη με το Σύνταγμα, αντίθετη με τους αυτοδιοικητικούς νόμους, οικονομικά επαχθής και τελικά ατελέσφορη.

 

Είναι αντισυνταγματική γιατί αντίκειται στην θεμελιώδη επιταγή του Συντάγματος «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους» κι ότι «όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια» Άρθρο 16 παρ 2 και 4. Εκτίμησή μας είναι ότι καμία άμεση η έμμεση διολίσθηση από αυτή τη ρητή επιταγή του Συντάγματος δεν θα είναι δυνατή στο τέλος. 

 

Είναι αντίθετη με το νόμο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γιατί αντίκειται στη ρητή επιταγή του νομοθέτη τα σχολικά κτίρια να κατασκευάζονται αποκλειστικά από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Ν.Α.) «η κατασκευή των σχολικών κτιρίων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ν.Α. και μόνο σε απρόβλεπτες και εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από αίτημα της Ν.Α. να ανατεθεί στον ΟΣΚ η μελέτη και εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σε βάρος πάντοτε των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους».

Η ευθύνη-αρμοδιότητα της κατασκευής είναι αποκλειστική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε κανέναν άλλον παρά μόνο στον ΟΣΚ και μόνον όταν υπάρξουν απρόβλεπτες και εξαιρετικές καταστάσεις (όπως π.χ. συνέβη με το σεισμό της 8ης-1-2006 για την ανάγκη αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών κτιρίων της οδού Κοραή).  Και μάλιστα η ανάθεση στον ΟΣΚ γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

 

Είναι αντίθετη ακόμα με το νόμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον οποίο ορίζεται ό,τι «… η διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων» είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας N. 3463/2006 Άρθρο 75 παρ. στ’1), ενώ με την μέθοδο ΣΔΙΤ περνά η ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων στις ιδιωτικές εταιρίες ΣΔΙΤ.

 

Είναι οικονομικά επαχθής αφού το κόστος των έργων θα είναι υπερδιπλάσιο του κόστους που επιτυγχάνεται με το υπάρχον σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων.  Το γεγονός ότι με στο σύστημα ΣΔΙΤ εμπλέκονται πολλοί ενδιάμεσοι παράγοντες-εταιρίες-τράπεζες μέσω δέσμης συμβάσεων (δανειοδότηση, εγγυοδοσία, ασφάλιση, υπεργολαβίες κτλ) είναι φυσικό ό,τι όλοι κερδίζουν και επιβαρύνουν το κόστος κατασκευής και τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο.  Οι μεγάλοι εργοληπτικοί όμιλοι και οι Τράπεζες ήδη έχουν μπει στο χορό των αναθέσεων και τον εξασφαλισμένων υπερκερδών. 

 

Οι παρενέργειες του συστήματος ΣΔΙΤ στα σχολεία είναι μεταξύ των άλλων: 

 

α) Η αλλοίωση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης πράγμα που καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί φορείς Δασκάλων και Καθηγητών. 

β) Η αχρήστευση των δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών πράγμα που καταγγέλλουν οι τεχνικοί φορείς (το ΤΕΕ, σύλλογοι εργαζομένων κτλ). Η ΔΤΥ της Νομαρχίας Χανίων απέδειξε ότι έχει ικανό και άξιο δυναμικό να κάνει τις μελέτες, να βγάνει τις άδειες και να κατασκευάζει 30 σχολικά κτίρια και συγκροτήματα τα τελευταία 7 χρόνια.  

γ) Ο εκτοπισμός των μικρών και μεσαίων Τεχνικών Εταιρειών από τα δημόσια έργα αφού όλα ανατίθενται σε χρηματοοικονομικούς ομίλους που συμμετέχουν οι μεγάλοι εργοληπτικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη απόφαση (22-3-2007) της Γ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών που καταγγέλλει «πάρτι κερδοσκοπίας» σε διαγωνισμό ΣΔΙΤ «με τριπλάσιο κόστος κατασκευής κτιρίων» για «αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατασκευαστικών εταιρειών από το διαγωνισμό» κτλ. 

 

Εξ αυτών των κύριων λόγων δεν έχομε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε την ευθύνη και την αρμοδιότητα κατασκευής σχολικών κτιρίων,  ούτε να παραδώσουμε τα δικαιώματα των (περιορισμένων) πιστώσεων της Νομαρχίας για τα σχολικά κτίρια του Νομού Χανίων για τη δημιουργία υπερκερδών σε χρηματοοικονομικούς ομίλους.  Έχομε την υποχρέωση να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος σχολικής στέγης στο μέγιστο επίπεδο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.  Οφείλουμε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου να τα χρησιμοποιούμε ώστε να επιτυγχάνουμε τη μέγιστη οικονομία,  να κατασκευάζομε τα περισσότερα σχολεία και όχι τα λιγότερα όπως γίνεται με τα ΣΔΙΤ.

 

 

27-3-2007

Γιώργος Αγοραστάκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr