Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι, Κλίμα Για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου
Για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου

 

Η τοποθέτηση Γιώργου Αγοραστάκη, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων 18-4-2007

 

Στρατόπεδο Μαρκοπούλου1.         Η διαδικασία που ακολουθείται για την ρύθμιση των θεμάτων του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου φαίνεται ότι είναι αντίστροφη.  Επιδιώκεται να συνταχθεί και να υπογραφεί ένα Πολεοδομικό Σχέδιο που να ρυθμίζει τις χρήσεις που μπορεί να έχει ο χώρος του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου και όλη η συζήτηση γίνεται πάνω στο τι πρέπει να προβλέπει το Πολεοδομικό Σχέδιο.  Φαίνεται να αρχίζομε από το τέλος για να πάμε στην αρχή.  Ο Νόμος 2745/1999 για την μετεγκατάσταση των στρατοπέδων προβλέπει ότι προηγείται η διαπραγμάτευση με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το τι και πως πρέπει να γίνει μ’ ένα στρατόπεδο που πρέπει να μετεγκατασταθεί από ένα χώρο σε άλλο και αφού αποφασιστεί οποιαδήποτε ρύθμιση, ανατίθεται στη συνέχεια η εκπόνηση ενός πολεοδομικού σχεδίου που να την αποτυπώνει.  Εδώ στην περίπτωσή μας είναι άγνωστο ποιος ή ποιοι τοπικοί φορείς έκαναν τις διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Άμυνας, ποιες θέσεις εξέφρασαν για το ζήτημα, ποια ήταν η θέση του Υπουργείου Άμυνας, ποια τέλος πάντων ήταν η κατάληξη.

Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία που ακολουθείται από το Δήμο Χανίων είναι άγονη. Ο τρόπος που επιχειρείται να ρυθμιστεί το θέμα, με την υπογραφή δηλαδή του Πολεοδομικού Σχεδίου που προτείνει από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα.  Είναι γνωστό σήμερα ό,τι υπάρχει κενό νομοθεσίας σε ότι αφορά την υπογραφή πολεοδομικών σχεδίων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Αυτή η αρμοδιότητα του Υπουργού όπως και οι αντίστοιχες των άλλων επιπέδων Διοίκησης (Νομαρχία, Περιφέρεια) έχει καταπέσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ως αντισυνταγματική. Το ΣτΕ έχει κρίνει (Απόφαση 3661/2005 ΣτΕ) ότι:  Η έγκριση και η τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και η θέσπιση όρων δόμησης δεν μπορεί να θεωρηθούν ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 Συντ., ούτε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Πρέπει, επομένως, να συντελούνται μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3044/2002, με τις οποίες ανατίθεται η ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, αντίκεινται στο άρθρο 43 παρ. 2 Συντ.” Είναι λογικό επακόλουθο ότι και η σχετική διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του Νόμου 2745/1999 δεν μπορεί να έχει εφαρμογή.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε επιδίωξη υπογραφής ενός πολεοδομικό σχέδιο που τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ είναι ατελέσφορη. 

 

2.         Η διαδικασία πρέπει να επανέλθει στην αρχή της, δηλαδή στην διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Άμυνας.  Οι τοπικοί φορείς που είναι αρμόδιοι ή εμπλέκονται πρέπει να διαμορφώσουν συγκεκριμένη θέση για το στρατόπεδο. Η πρότασή μου για το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι: να απαιτηθεί η συνολική παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκόπουλου στο Δήμο Χανίων «για την κάλυψη αναγκών πρασίνου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων» και χωρίς αντάλλαγμα. 

Σε ότι αφορά το αντάλλαγμα, ο Νόμος 2745/1999 το προβλέπει στην περίπτωση που υπάρχει στρατόπεδο που λειτουργεί και αυτό πρέπει να μετεγκατασταθεί σε νέο δημιουργούμενο στρατόπεδο σε άλλο χώρο. Στην περίπτωσή μας δεν έχει ζητηθεί η χωροθέτηση νέου στρατοπέδου από το Υπ. Άμυνας στο ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν συζητείται επομένως η δημιουργία νέου στρατοπέδου, οπότε δεν προκύπτουν έξοδα που πρέπει να καλυφθούν.

Το θέμα των «κοινωφελών εξυπηρετήσεων» πρέπει να επανέλθει -μετά την αρχική διαπραγμάτευση- για νεότερη απόφαση στο Ν.Σ. Λύσεις υπάρχουν, για ότι έχει προταθεί στο παρελθόν, οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν σε συνδυασμό με άλλους χώρους.

Σ’ όλη τη διαδικασία πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος Χανίων έχει τον πρωτεύοντα λόγο, όχι όμως τον αποκλειστικό.  Ο Δήμος Χανίων οφείλει να συνεργαστεί με όλους τους τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα με τη Νομαρχία Χανίων για να διαμορφωθεί μια κοινή γραμμή πλεύσης και να επαναφέρουν το θέμα στην αρχική διαπραγμάτευση.  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο πρέπει να συνδράμει στο να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την πόλη και τους κατοίκους της.  Υπόψη ότι για την προστασία και αξιοποίηση περιοχών όπως είναι οι ελεύθεροι χώροι, αρμόδιο είναι το Νομαρχιακό Συμβούλιο και όχι ο Νομάρχης.  Όλες οι ενέργειες της Νομαρχίας πρέπει να εκπορεύονται από αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr