Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Χωροταξία, Πολεοδομία Παρατηρήσεις - προτάσεις στο γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης
Παρατηρήσεις - προτάσεις στο γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

 

Τοποθέτηση Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων, 26.11.2007 

 

       Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης) προχωρά με σύντομες διαδικασίες προς κύρωση. Ο χρόνος που διατέθηκε σ’ ένα τόσο σοβαρό θέμα, στο δημόσιο διάλογο ήταν εντελώς προορισμένος και δεν υπήρξε δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των φορέων στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

 

       Επειδή λοιπόν τα χρονικά περιθώρια που δόθηκαν για δημόσια διαβούλευση ήταν στενά, πολλά αρμόδια όργανα δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν έχει προηγηθεί η αναγκαία συμμετοχική διαδικασία και σύνθεση απόψεων, προτείνεται να ζητηθεί:

Να αναβληθεί η θεσμοθέτηση του Χωροταξικού Σχεδίου (έγκριση Κυβερνητικής Επιτροπής, έγκριση Βουλής) κατά 6 μήνες ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος διαβούλευσης και αναμόρφωσης του σχέδιο Χωροταξικού πριν αυτό εγκριθεί. Να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση όλα μαζί τα χωροταξικά το Γενικό, τα Ειδικά και τα Περιφερειακά με τις υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες τους. Την ίδια πρόταση υποβάλω στην Επιτροπή Χωροταξίας και το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ.

 

       Στο Ν.Σ. σήμερα τίθεται ένα επί μέρους ζήτημα του χωροταξικού σχεδίου -με ουσιαστική όμως διάσταση για το νομό Χανίων- και δεν γίνεται για συνολική θεώρηση ή αναφορά στο σχέδιο χωροταξικού. Ως εκ τούτου η τοποθέτησή μου περιορίζεται στο θέμα των μεταφορών και σε σχέση με το Νομό Χανίων.

 

Γενικά στον τομέα των Μεταφορών έχει δοθεί μεγάλο βάρος στην ΚΥΑ, χωρίς όμως να παρουσιάζεται ένα Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών  για τη χώρα, αλλά ούτε και μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων σ’ αυτό.

 

1.         Υποδομές μεταφορών Χανίων

Στο σχέδιο του ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό που συζητήσαμε στο Ν.Σ. στο παρελθόν είχε συμπεριληφθεί ένα παράλληλο σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) για τη διεύρυνση των τουριστικών προορισμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων. Στο εν λόγω σχέδιο υποβαθμίζονταν τελείως οι υποδομές μεταφορών της περιοχής μας και δεν προτεινόταν κανένα μέτρο αναβάθμισής τους. Το Λιμάνι της Σούδας από τη κατηγορία «εθνικής εμβέλειας» -όπως έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν με νόμο- υποβαθμίζονται στην κατηγορία «περιφερειακής εμβέλειας». Το Αεροδρόμιο Χανίων από την κατηγορία του ως «διεθνούς αεροδρομίου» υποβαθμίζονταν σε «κόμβο ευρύτερης περιοχής». Οι ίδια ταξινόμηση και χαρακτηρισμοί γίνονται τώρα και στο εθνικό.

 

Γενικά στο υπό συζήτηση «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Πλαισίου» ο ρόλος της Κρήτης είναι υποβαθμισμένος.  Απουσιάζει ο διεθνής προσανατολισμός της νήσου και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται η σημασία των υποδομών της ως διεθνών πυλών, στο εθνικό σύστημα μεταφορών.

Προτείνεται για το λιμάνι της Σούδας και το αεροδρόμιο Χανίων να παραμείνουν οι χαρακτηρισμοί που έχουν από την Κοινοτική Νομοθεσία.

 

Συγκεκριμένα:

Για το λιμάνι της Σούδας

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τους θαλάσσιους λιμένες[1] και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς, το λιμάνι της Σούδας κατατάσσετε στα λιμάνια διεθνούς σημασίας (Κατηγορία Α)[2], μαζί με άλλα 21 λιμάνια της χώρας[3]. 

Σχεδιάγραμμα 1 – Αναγνωρισμένοι από την Κοινότητα διεθνείς λιμένες στην Νότια Ευρώπη

 

Για το αεροδρόμιο Χανίων

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση των αεροδρομίων στα διευρωπαϊκά δίκτυα βάσει της ετήσιας κίνησης επιβατών τους[4], το αεροδρόμιο της Σούδας κατατάσσεται στην κατηγορία των «αεροδρομίων κοινοτικών αποκρίσεων»[5].

Σχεδιάγραμμα 2 – Κοινοτική ταξινόμηση αερολιμένων Ελλάδας

 

2.         Εθνικό οδικό δίκτυο

Η διαπίστωση του χωροταξικού ότι έχουν προωθηθεί οι οδικές υποδομές στρατηγικής σημασίας στη χώρα μας στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο ΒΟΑΚ κάθε άλλο παρά απηχεί την πραγματικότητα. Η διαπίστωση πρέπει να μετατραπεί σε στόχο άμεσης προτεραιότητας ώστε η Κρήτη την επόμενη προγραμματική περίοδο να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο βασικό οδικό δίκτυο. Προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση του βόρειου αυτοκινητόδρομου (ΒΟΑΚ). Σε συνδυασμό πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα των καθέτων και του ΝΟΑΚ.

 

Πρέπει να απαιτήσομε τη συμπλήρωση του Νότιου οδικού άξονα Κρήτης με το δυτικό τμήμα Ρεθύμνου-Χανίων που έχει αφαιρεθεί από το Χωροταξικό Κρήτης και επαναλαμβάνεται στο παρόν σχέδιο (Χάρτης 6.1)

 

3.         Μείζονος σημασίας ζήτημα για το Νομό Χανίων και για την Κρήτη είναι: το Γενικό Χωροταξικό της Χώρας να αναγνωρίσει τη συνέχεια και τη διασύνδεση της Ιωνίας οδού (ή του Δυτικού άξονα) της χώρας με το Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), μέσω της θαλάσσιας σύνδεσης Καλαμάτας-Καστελίου.  Διατυπώνουμε την αντίθεσή μας για το τοπικό χαρακτήρα που δίνεται στο λιμένα του Καστελίου και ζητούμε την αναγνώρισή του ως πύλη εισόδου-εξόδου για τις μεταφορές της Κρήτης προς τη συντομότερη οδό για το διεθνή λιμένα της Πάτρας και ως ένα κόμβο δύο οδικών αξόνων. 

Την ίδια πρόταση υποβάλω στην Επιτροπή Χωροταξίας και το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ.

 

Χανιά 26-11-2007

Γιώργος Αγοραστάκης

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

limenes

Σχεδιάγραμμα 1 – Αναγνωρισμένοι από την Κοινότητα διεθνείς λιμένες στην Νότια Ευρώπη

aero

Σχεδιάγραμμα 2 – Κοινοτική ταξινόμηση αερολιμένων Ελλάδας


[1] Απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001

 

[2] Λιμένες με συνολικό ετήσιο όγκο διακίνησης τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ή 200.000 επιβάτες και (εκτός αν αυτό είναι αδύνατο) είναι συνδεδεμένοι με χερσαία στοιχεία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

 

[3] Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κυλλήνης, Λαυρίου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Νάξου, Πάτρας, Πάρου, Ραφήνας, Ρόδου, Σκιάθου, Τήνου, Χαλκίδας και Χίου

 

[4] Η κίνηση επιβατών το 2006 στο αεροδρόμιο Χανίων ήταν: Αεροσκάφη εσωτερικού αφίξεις/αναχωρήσεις 279/279. Αεροσκάφη εξωτερικού αφίξεις/αναχωρήσεις 444/444. Επιβάτες εσωτερικού αφίξεις/αναχωρήσεις 180.195/189.498. Επιβάτες εξωτερικού αφίξεις/αναχωρήσεις 660.373/660.583.

 

[5] Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Στην κατηγορία Α- Αεροδρόμια Διεθνών ανταποκρίσεων (5 εκ. επιβάτες και πάνω)  κατατάσσεται το Αεροδρόμιο των Αθηνών. Στην κατηγορία C- Αεροδρόμια Κοινοτικών ανταποκρίσεων (1εκ.- 5 εκ. επιβάτες) κατατάσσονται 6 αεροδρόμια Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Χανιά, Κέρκυρα, Κως και στην κατηγορία D Αεροδρόμια Περιφερειακών ανταποκρίσεων (250 χιλ.-1 εκ. επιβάτες) τα υπόλοιπα 31 αεροδρόμια της χώρας

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr